SERTİFİKALARIMIZ

GEÇMİŞ TECRÜBELERİMİZ İLE EN İYİYİ ÜRETİYORUZ.


Artella Marka Tescil Belgesi

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TSE-HYB, tüketiciye hizmet sunan ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. ye ait iş yerlerinin ve ARTELLA / TRESETTE markaları ile sunulan hizmetin, ilgili Türk Standardı veya kriterine uygun olduğunu gösteren belgelendirme modelidir.
Artella Marka Tescil Belgesi

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka tescil belgesi, tescilli TRESETTE markasına sahip olduğumuzun kanıtı olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen bir belgedir.
Artella Marka Tescil Belgesi

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka tescil belgesi, tescilli İLHAM VEREN MUTFAKLAR markasına sahip olduğumuzun kanıtı olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen bir belgedir.
Artella Marka Tescil Belgesi

TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TRESETTE Mutfak Mobilyası TSE Belgesi, Türk Standart Enstitüsü tarafından verilen markanın Türk standartlarına uygunluğunu belirten belgedir. Ülkemizde standardı belirlenen konularda üretim ve yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. nin söz konusu mamullerinin, ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu gösterir.
Artella Marka Tescil Belgesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI

ISO 45001: sertifikası ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. de standardın uygulanması için rehberlik de dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için gereklilikleri ortaya koyan bir Uluslararası Standarttır.
Artella Marka Tescil Belgesi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından oluşturulmuş etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan ISO-9001 Sertifikası'na sahiptir. ISO-9001, kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite standartlarının sağlandığına dair bir güvencedir.
Artella Marka Tescil Belgesi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından oluşturulmuş ISO-14001 Çevre Yönetim Sertfikası'na sahiptir. ISO-14001, kuruluşlarda ürünün hammadden başlayıp nihai ürün olarak müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemi tarif eder. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini amaçlar.
Artella Marka Tescil Belgesi

SIFIR ATIK BELGESİ

ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş bir geri dönüşüm sertifikasıdır. Fabrikamızın geri dönüştürdüğü atık miktarını ve türünü belgeler. Sertifika, fabrikamızın devlet standartlarına ve geri dönüşüm politikalarına uygun olduğunu ve sürdürülebilir iş standartlarına bağlılığımızı göstermektedir.
Artella Marka Tescil Belgesi

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ PATENT VE MARKA OFİSİ MARKA TESCİL BELGESİ

Amerika Birleşik Devletleri marka tescil belgesi, TRESETTE markasının Amerika Birleşik Devletlerinde tescilli olduğunun kanıtı olarak Amerika Birleşik Devletleri patent ve marka ofisi tarafından verilen bir belgedir.